ตำรวจภูธรภาค 5 จัดกิจกรรมปล่อยแถวนำร่องการออกประชาสัมพันธ์ แนะนำเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต และผู้เฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าประชาชน ยังไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันโรค “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และมาตรการ การเว้นระยะห่างทางสังคม “Social Distansing” และหลังจาก มีข้อกำหนดบุคคล ห้ามออกนอกเคหสถานช่วงเวลา 22.00 น. – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งไม่เข้าใจและปฏิบัติตนฝ่าฝืนข้อกำหนดและกระทำการอันเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน มีการกักตุนสินค้า หรือขายสินค้าเกินราคาที่กำหนด

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว ตำรวจภูธรภาค 5 ได้จัดทำแบบแผ่นป้ายและคลิปเสียงการประชาสัมพันธ์ แนะนำเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในระดับหมู่บ้าน และกำหนดให้หน่วยในสังกัด จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับชุดจิตอาสา นำรถยนต์ที่ติดแผ่นป้ายออกประชาสัมพันธ์ รวมทั้งประสานขอความร่วมมือ ผู้นำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อเผยแพร่คลิปเสียงการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านหอกระจายข่าวของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ รถประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานนั้น ๆ ที่มีอยู่แล้ว เมื่อวันนี้ 7 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานกิจกรรม ปล่อยแถวนำร่องการออกประชาสัมพันธ์ แนะนำเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้แก่ประชาชน โดยมีข้าราชการตำรวจ พร้อมด้วยรถยนต์ที่ติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 20 คัน เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาการแพร่ระบาด รวมถึงการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน

You may have missed