จัดวิ่ง…”Restor Vision, Run for Sight” 

จัดวิ่ง…”Restor Vision, Run for Sight”  โดย  PwC ประเทศไทย บริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชี จัดงานวิ่งการกุศล หารายได้ชื้อเครืองมือรักษาโรคจอตาลอก มอบให้โรงพยาบาบจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ใจกลางกรุงเทพฯ ระยะทาง 10 กิโลเมตร และ 4 กิโลเมตร  รางวัลรวม 100,000 บาท สนใจ  www.pwc.com /th  เข้าเส้นชัย 60 คนแรกมีรางวัล

You may have missed