ไทย-สหรัฐ ฝึกในทะเล (SEA PHASE) ฝึกผสม CARAT 2019

การฝึกในทะเล (SEA PHASE) ของการฝึกผสม CARAT 201
ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน พ.ศ.2562 กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ได้จัดกำลังทำการฝึกในทะเล (SEA PHASE) ในการฝึกผสม CARAT 2019 ซึ่งเป็นการฝึกผสมแบบทวิภาคี ระหว่างกองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยการฝึกผสม CARAT ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ 2539 เรียกว่าการฝึกผสม CARAT 1995 โดยกองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกร่วมกับหน่วยส่งกำลังภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกหรือ Commander Logistics Group Western Pacific ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
ทั้งนี้การฝึกผสม CARAT ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้เป็นการฝึกครั้งที่ 25 โดยมี พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม CARAT 2019 และ นาวาเอก อาทร ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึก CARAT 2019 มี นาวาเอก Matthew J. Jerbi ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 กองทัพเรือสหรัฐฯ เป็นผู้บัญชาการฝ่ายสหรัฐฯ
พลเรือตรี ไพศาล มีศรี กล่าวว่า การฝึกการัต 2019 ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และขีดความสามารถขององค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ซึ่งจะมีการวางแผน การฝึกและปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองกำลังสหรัฐฯ โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญได้แก่ การฝึกยุทธวิธีเรือดำน้ำขั้นพื้นฐาน การฝึกกวาดทุ่นระเบิด การฝึกยุทธวิธีตามลำน้ำการฝึกยิงเป้าพื้นน้ำ การฝึกการป้องกันภัยทางอากาศ การฝึกปราบเรือดำน้ำ การฝึกดำน้ำและการถอดทำลายอมภัณฑ์ การฝึกตรวจค้น การฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก และการสงครามเคมี-ชีวะ
ทั้งนี้กองทัพเรือสหรัฐฯ จัดเรือเข้าร่วมทำการฝึกได้แก่ เรือ USS ANTIETAM- CG 54 (ANT) เรือ USNS MILLINOCKET – T-EPF 3 (MNT) เรือ USS PATRIOT- MCM 7 (PAT) เรือ USS PIONEER-
MCM 9 (PIO) เข้าร่วมทำการฝึก
ในส่วนของกองทัพเรือ ได้จัด เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงรัตนโกสินทร์ และอากาศนาวี ประกอบด้วย เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบ F-27 (ฟอกเกอร์) เครื่องบินลาดตระเวน แบบ DO-228 (ดอร์เนีย)- เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบ S-70B (ซีฮอว์ค) เข้าร่วมทำการฝึกในทะเลครั้งนี้
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 0909535645

You may have missed