ผู้สูงอายุช่วยชาติเมื่อมีวิกฤต

ผู้สูงอายุช่วยชาติเมื่อมีวิกฤต ด้วยหลักการ ของชมรมผู้สูงอายุ คือ อยู่อย่างมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี ทำประโยชน์ให้กับสังคม จิตสาธารณะ ตามที่รัฐบาลกำหนดให้ สังคมผู้สูงอายุ เป็นวาระแห่งชาติ
จากการที่ พระราชพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ ได้มอบผ้าสีจีวรให้กับ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เพื่อมอบให้กับชมรมผู้สูงอายุเขตหลักสี่ เพื่อทำหน้ากากอนามัย สีจีวร เพื่อใช้ในกิจวัตรของสงฆ์ ตามวัดต่างๆที่ขาดแคลน จึงได้มอบให้กับนายนิมิต วาระวรรณ์ (ลุงแดง)ประธานชมรมผู้สูงอายุเขตหลักสี่ ไปดำเนินการ บัดนี้ได้ดำเนินการแล้ว แล้วให้พิจารณา ที่จะมอบให้วัดต่างๆ เพื่อใช้ในกิจวัตรของสงฆ์ต่อไป

You may have missed