สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 09.04 น.

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 311,357 ราย
2. สเปน จำนวน 126,168 ราย
3. อิตาลี จำนวน 124,632 ราย
4. เยอรมัน จำนวน 96,092 ราย
5. ฝรั่งเศส จำนวน 89,953 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#สู้ไปด้วยกัน
#ประเทศไทยต้องชนะ

You may have missed