วัดไพรพัฒนาพร้อมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเปลี่ยนผ้าไตรสรีระร่างหลวงปู่สรวง จัดหาเครื่องมีอคัดกรองและเครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19

วัดไพรพัฒนาพร้อมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเปลี่ยนผ้าไตรสรีระร่างหลวงปู่สรวง จัดหาเครื่องมีอคัดกรองและเครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 ที่วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุต และคณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่สรวง ได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมีอคัดกรองและเครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อเตรียมในการจัดงานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเปลี่ยนผ้าไตรสรีระร่างหลวงปู่สรวงในวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งขณะนี้เครื่องมีอคัดกรองและเครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบด้วยเครื่องวัดไข้คนป่วย น้ำยาเจลล้างมือและเครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน คณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่สรวงได้ดำเนินการติดตั้งและจัดหาไว้พร้อมแล้ว เมื่อถึงวันจัดงานก็จะสามารถดำเนินการได้ทันที
พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ กล่าวว่า วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จะเปิดให้ศิษยานุศิษย์หลวงปู่สรวง ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเปลี่ยนผ้าไตรสรีระร่างหลวงปู่สรวง ปีที่ 20 ในวันที่ 7 เมษายน 2563 นี้ โดยทางวัดได้มีมาตรการแบบคุมเข้มต้านไวรัสโควิด 19 จัดให้มีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย คัดกรองวัดไข้ การล้างมือด้วยเจลล้างมือและผ่านห้องฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งขบวนการดังกล่าวนี้จะจัดไว้ที่ทางเข้าศาลาทม หน้าทางขึ้นมณฑปเพื่อไปกราบไหว้สรีระร่างหลวงปู่สรวง นอกจากนี้ทางยังได้จัดให้มีมาตรการดังกล่าวที่ตลาดบายตึ๊กเจียอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบไหว้บูชาได้มีความปลอดภัยจากโรคติดต่อไวรัสโควิด 19
พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ กล่าวต่อไปว่า ขอไห้พุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์หลวงปู่สรวง ได้ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อไวรัสโควิด 19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย มีเจลล้างมือพกติดตัวไว้ตลอด และมีระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อยประมาณ 2 เมตร เพื่อความปลอดภัยต่อไป

*****************

ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

You may have missed