มหาวิทยาลัยBusiness Breakthrough University (BBT) ได้จัดพิธีมอบปริญญาบัตรออนไลน์ให้กับบัณฑิตในปีนี้ผ่านหุ่นยนต์

มหาวิทยาลัยBusiness Breakthrough University (BBT) ได้จัดพิธีมอบปริญญาบัตรออนไลน์ให้กับบัณฑิตในปีนี้ผ่านหุ่นยนต์ 🤣🤣🤣🤣

ซึ่งบนใบหน้าของหุ่นยนต์เป็นรูปใบหน้าบัณฑิตที่กำลังเข้ารับปริญญาบัตรออนไลน์นี้นี่เอง !!

You may have missed