บังคับใช้กฎหมาย ห้ามเผา

ภ.จว.ลำพูน
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น.
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จัดให้มีการประชุม รอง ผบก.ฯ ผกก.สส.ฯ ผกก.ฝอ.ฯ ผกก.สภ.ฯ สว.หน.สภ.ฯ ในการ
เตรียมความพร้อมการยกระดับการประกาศเคอร์ฟิว ตาม พ.ร.ก.ฯการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้แทนจาก พล.ร.7 ผู้แทน กอ.รมน.จว.ลำพูน ตำรวจทางหลาวง ตำรวจสันติบาล ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ที่ปฎิบัติในพื้นที่ ประชุมเพื่อร่วมบูรณาการวางแผนและพิจารณาจัดกำลังพล อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้และยานพาหนะ ออกตรวจตราร่วมกับหน่วยงานทหารและภาคีเครือข่าย
ณ ห้องประชุม ศปก.ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน

You may have missed