สาธิตหม้ออบฆ่าเชื้อ หน้ากาก นำเข้า

ผศ. พญ.ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล กำลังสาธิตการนำหน้ากาก n95 ที่กำลังขาดตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ มาสาธิตการนำเข้าหม้ออบอุณภูมิ เพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วนำมาใช้ใหม่เป็นการรีไซส์เคิ้ล ของใครของมันและการทดลองนี้ใช้ได้ผลถ้าอุณภูมิที่กำหนดเชื้อตายและความร้อนไม่ทำลายเส้นใยของหน้ากาก ที่กระทรวงสาธารณสุข

You may have missed