ชุมชนวังทอง เขตดอนเมือง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มอบหน้ากากอนามัย ให้ประชาชน ป้องกัน Covid 19

วันที่ 31 มีนาคม 2563 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ลงพื้นที่ ชุมชนวังทอง เนื่องจาก นายรัชพล จรุงพันธ์วัฒนา ประธานชุมชนวังทอง ได้ร้องขอมาที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจาก ชุมชนวังทอง มีบ้านเรือนอาศัย จำนวน 450 ครัวเรือน มีผู้อาศัยประมาณ 2,000 คน เมื่อมีวิกฤตCovid 19 ชุมชนได้พยายามร่วมกันทำหน้ากากอนามัย ไว้ใช้กันเอง แต่ปรากฏว่า ยังไม่เพียงพอและไม่ทันต่อเหตุการณ์ จึงร้องขอมายังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขอหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจึงได้ลงพื้นที่ นำหน้ากากอนามัย ที่คณะอนุกรรมการ เพื่อกิจการสภา สภากรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเพื่อมอบให้กับชุมชนวังทอง พร้อมนี้ นายวัชพล จรุงพันธ์วัฒนา ประธานชุมชนได้มอบหน้ากากพลาสติกที่ชุมชนจัดทำขึ้นให้ สมาชิกกรุงเทพมหานคร ใช้ในการลงพื้นที่ชุมชนต่างๆต่อไป

You may have missed