กลุ่มชาวน่านต้านโควิด 19 สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน มอบสิ่งของเวชภัณฑ์ อาหารแห้ง และน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจพี้หลวง จุดตรวจควบคุมการเเพร่ระบาดโควิด 19 ของ สภ.บ้านหลวง จ.น่าน

กลุ่มชาวน่านต้านโควิด 19 สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน มอบสิ่งของเวชภัณฑ์ อาหารแห้ง และน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจพี้หลวง จุดตรวจควบคุมการเเพร่ระบาดโควิด 19 ของ สภ.บ้านหลวง จ.น่าน

31 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. กลุ่มชาวน่านต้านโควิด 19 สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ได้เดินทางมาที่จุดตรวจพี้หลวง จุดตรวจควบคุม
การเเพร่ระบาดโควิด 19
ของ สภ.บ้านหลวง จ.น่าน เพื่อมอบสิ่งของเวชภัณฑ์ ได้บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 9 แพค กาแฟ จำนวน 6 แพค มาม่า จำนวน 3 กล่อง เเอลกอฮอล์ จำนวน 35 หลอด หน้ากากเฟสชิลล์ จำนวน 12 ชิ้น ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจพี้หลวง ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน สมาชิก อส. จนท.สาธารณสุข ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ตามประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อคัดกรองป้องกันการเเพร่ระบาดโรคโควิด 19

You may have missed