คณะกต.ตร.และที่ปรึกษาสน.ชนะสงคราม สนับสนุนเครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรคCovid19 เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ชนะสงครามและประชาชน

คณะกต.ตร.และที่ปรึกษาสน.ชนะสงคราม สนับสนุนเครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรคCovid19 เ
พ.ต.อ.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผกก.สน.ชนะสงคราม และดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม ตลอดจนคณะกต.ตร.สน.ชนะสงครามและที่ปรึกษา (ตามรายนามด้านล่าง) ได้จัดตั้งกองทุน “กองทุน กต.ตร.ช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ สน.ชนะสงคราม ต้านภัยไวรัสโควิด19 ผ่าวิกฤตมหรรตภัยร้าย” เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและแพร่เชื่อดังกล่าว เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจสน.ชนะสงคราม
จึงได้จัดตั้งกองทุนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ชนะสงครามได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด19โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จัดทำประกันโควิด19 ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ชนะสงครามทุกนายและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด19แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย โดยมีท่านที่ให้การสนับสนุนสมทบเข้ากองทุนแล้วดังต่อไปนี้
1. ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร.,ประธาน กต.ตร.กทม.ภาคประชาชน, ประธาน กต.ตร.บก.น.1, ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม, ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บก.สปพ.(191), รองประธานที่ปรึกษา บช.ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าของกิจการห้างเพชรหลีเสง และโรงแรม Diamond House
2. พ.ต.อ.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผกก.สน.ชนะสงคราม
3. คุณสง่า เรืองวัฒนกุล ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ชนะสงคราม ผู้บริหารบริษัทในเครือบัดดี้กรุ๊ป
4. คุณศักดิ์ณรงค์- ท่านสัญชัย โลจนะรุ่งสิริ รองประธาน กต.ตร. สน.ชนะสงคราม เจ้าของกิจการโรงแรมสามเสนสตรีท สามเสนซอย 6
5. คุณมงคล ธนปิยนนท์ รองประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม เจ้าของบริษัทท็อป ซิลเวอร์
6. คุณอโนชัย ชัยรัตน์-ท่านเปรมชัย เฉลิมถิรเลิศ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ชนะสงคราม เจ้าของกิจการโรงแรมในเครือข้าวสารพาเลซ
7. คุณพรชัย ขีพเชี่ยวชาญชัย ที่ปรึกษา กต.ตร. สน.ชนะสงคราม เจ้าของกิจการ นิวสยามเกสเฮาส์
8. คุณอรพินท์ ชินวงศ์พรหม ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ชนะสงคราม เจ้าของกิจการร้านดอกไม้จุ๋ม
9. คุณฐิติกร โชคะสุต รองประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม เจ้าของร้านปาท่องโก๋(มิชลิน)
10. คุณวิษณุ ชิระนุรังสี รองประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม เจ้าของบริษัท Unicorn Silver
รวม 10 ท่าน
ในนาม กต.ตร.และข้าราชการตำรวจ สน.ชนะสงคราม ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้ความห่วงใยต่อสุขภาพ เอาใจใส่ดูแล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ สน.ชนะสงครามด้วยดีเสมอมา

You may have missed