ยาต้านไวรัสจากญี่ปุ่นถึงไทย

วันนี้ (30/3/2563) องค์การเภสัชกรรม ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) หรือ ยาอะวีแกน (Avigan) ที่จัดซื้อจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 40,000 เม็ดเรียบร้อยแล้ว (1)

#ไทยรู้สู้โควิด #องค์การเภสัชกรรม #GPO #รับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ https://t.co/9nzbLjun4T