ลาว ปลอดโควิด-19 ชาติเดียว

เวลานี้มี 192 ประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อไสรัสโควิด แต่ ปรากฏว่า “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” หรือ “สปป.ลาว” ไม่พบการแพร่ระบาดแต่ประการใด ทำให้ในเวลานี้ สปป.ลาว กลายเป็นประเทศเดียวที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ยังลุกลามไปไม่ถึง

You may have missed