ตม.5. ได้จัดทำช่องบริการ Drive Thru 90 day บริการคนต่างด้าว

ตม.จว.เชียงใหม่ โดย พ.ต.อ.ปกกิจ คล้ายเพ็ชร ผกก. ตม.จว.เชียงใหม่.บก. ตม.5. ได้จัดทำช่องบริการ Drive Thru 90 day บริการคนต่างด้าว รับราชงานตัว 90 วัน และการแจ้งที่พักอาศัย คนต่างด้าวเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในสถานที่ราชการมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก ปกติเฉลี่ยวันละประมาณ 250-300 ราย
โดยในวันนี้วันแรกมีคนใช้บริการ Drive Thru จำนวน 168 ราย ลดปริมาณความแออัดของคนที่มาแจ้งได้มากกว่า 50% ครับ

You may have missed