ลำพูน เข้มตรวจสกัดไวรัสโควิดที่ อ.ลี้

ภ.จว.ลำพูน
วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.
พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน ตรวจจุดควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid ๑๙ ) ด่านตรวจวังดิน อ.ลี้ จว.ลำพูน พบ พ.ต.ท.ชยสิทธิ์ น้อยสปุ๋ง สวป.ฯ พร้อมด้วย จนท.ตำรวจ จนท. ฝ่ายปกครอง จนท.พยาบาล สาธารณสุข อยู่ปฎิบัติหน้าที่คัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า ออก ในพื้นที่ จว.ลำพูน ตามประกาศ พ.ร.ก.การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน
มอบอุปกรณ์หน้ากากอนามัย แอลกอฮอลเจลล้างมือให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ โดยได้รับสนับสนุนจากคุณวิไลวรรณ ริมทอง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจามเทวี
ณ จุดตรวจวังดิน ต.ลี้ อ.ลี้ จว.ลำพูน

You may have missed