สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

วันที่ 27 มีนาคม 2563 สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน รายงานผลการปฎิบัติ การตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เพื่อป้องกัน สกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยมี ร.ต.ท.สงกรานต์ สายแก้ว รอง.สว.(สส.)ร่วมตรวจกับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย
ฝ่ายปกครอง. 2 นาย
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 2 นาย
เจ้าหน้าที่ ขนส่ง. 7 นาย
จำนวนรถสุ่มตรวจ
รถยนต์. 65 คัน
รถ จยย. 10 คัน
จำนวนประชาชนตรวจ 122 คน
เหตุการณ์ปกติ

You may have missed