พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ จับแล้ว !! ขายไข่ไก่แพง เอาเปรียบผู้บริโภค

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 12.40 น. นางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สังกัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายจากพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนว่า ผู้ประกอบการจำหน่ายไข่ไก่ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ จำหน่ายไข่ไก่ราคาแพง ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า ผู้ประกอบการบริเวณข้างตลาดบ่อนไก่ได้จำหน่ายไข่ไก่แพงเกินสมควร เมื่อเทียบกับราคาประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่(คละ)ราคาฟองละ 2.80 บาท(แผง 30 ฟอง ราคา 84 บาท) ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร และประกาศ กกร.ฉบับที่ 53 พ.ศ.2562 การกำหนดไข่ไก่เป็นสินค้าควบคุม ซึ่งร้านค้าได้จำหน่ายราคาไข่ไก่เบอร์ 0 ราคาแผงละ 155 บาท เบอร์ 1 ราคาแผงละ 150 บาท เบอร์ 2 ราคาแผงละ 145 บาท เบอร์ 3 ราคาแผงละ 130 บาท จึงแจ้งความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 29 จำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร มีโทษความผิดตามมาตรา 41 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงบันทึกจับกุมส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป Pradit Poopad

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า โทร 056-221091 หรือ 1569 ค่ะ