ข่าวดี!“ราชมงคลตะวันออก”ห่วงใยทุกชีวิต ซื้อประกันไวรัสโควิด-19ให้บุคลากร-นักศึกษาทุกคน

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดเผยว่า ด้วยห่วงใย และใส่ใจในสวัสดิภาพของทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย ในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ขณะนี้ ได้อนุมัติวงเงินในการซื้อประกันไวรัสโควิด-19 ให้กับบุคลกรทุกระดับ ตลอดจนนักศึกษาทั้ง 4 เขตพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พื้นที่จักรพงษภูวนารถ กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พื้นที่อุเทนถวาย โดยมีทุนประกันคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังมีมาตรการดูแลเพื่อป้องกันความเสี่ยง ตามนโยบาบกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างเคร่งครัด โดยได้จัดทำโครงการ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมใจสู้วิกฤติ Covid-19” ซึ่งสามารถดูข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://covid-19.rmutto.ac.th
———————–

You may have missed