ตม.เปิดจุดบริการชั่วคราวที่อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.)สร้างใหม่ ของเมืองทองธานี

โปรดฟังทางนี้.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.และ พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 ตะหนักในสถานการณ์โควิท 19 ที่ชาวต่างชาติมาติดต่อเอกสารขออยู่ต่อที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ หนาแน่นมาก ตัดสินใจ เปิดจุดบริการชั่วคราวที่อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.)สร้างใหม่ ของเมืองทองธานี โดยย้ายไปเปิดบริการบางงานที่มีชาวต่างชาติมาติดต่อมากคือ 1.งานรับแจ้งรายงานตัวครบ 90 วันของชาวต่างชาติ 2.งานเเจ้งที่พักอาศัยของชาวต่างชาติภายใน 24ชั่วโมง ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 3. งานขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (เคาน์เตอร์ k เดิม เช่นวีซ่า on arrival วีซ่าท่องเที่ยวต่างๆ ของชาวต่างประเทศต่างๆ ที่กำลังจะครบวันที่จะอยู่ในราชอาณาจักรไทย และไม่สามารถกลับประเทศตนเองเนื่องจากเหตุการณ์ covid 19 ได้ โดยขอหนังสือรับรองจากสถานฑูตตนเองในประเทศไทยเพื่อขออยู่ต่อในประเทศไทยครั้งละไม่เกิน 30 วัน และอื่นๆ ฯลฯ โปรดช่วยเเจ้งข่าวและเผยแพร่ตามสื่อแขนงต่างๆและช่องทางต่างๆ ช่วยกันบอกว่าปากต่อปากกับชาวต่างชาติที่ท่านรู้จัก โดยด่วนด้วยครับ เพื่อไม่มีการรวมตัวของชาวต่างชาติเป็นกลุ่มใหญ่และก่อเกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของวายร้ายไวรัส covid 19 กราบขอบคุณครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก 1.พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.สตม./โฆษก สตม. 2.พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1/รอง โฆษก.สตม. และโฆษก.บก.ตม.1 3. พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก.ตม.2/ โฆษก บก.ตม.2 4.พ.ต.อ.หญิง เอกอาภา ตันศิริ รอง ผบก.อก.สตม./รอง โฆษก สตม. 5.พ.ต.อ.หญิง ทิพวัน โยมา ผกก.ฝอ.5 บก.อก.สตม./เลขานุการกองงานโฆษก สตม. 6.พ.ต.ต.หญิง พัชรี ศรีเผือก สว.กก.2 บก.ตม.1/ผู้ช่วยเลขานุการกองงานโฆษก สตม.

You may have missed