แม่ทัพภาค 4 ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนห้ามออกนอกพื้นที่ ชายแดนใต้

แม่ทัพภาค 4 ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้ามเดินทางออกนอกเขตจังหวัด อำเภอ หมู่บ้านของตัวเอง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังคงดำเนินชีวิตได้ตามปกติภายในพื้นที่ของตนเอง
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 63 พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทำให้มีความจำเป็นที่ทางการจะต้องเพิ่มมาตรการ พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้หยุดการเคลื่อนที่ ให้อาศัยอยู่ในพื้นที่ของตนเอง ในหมู่บ้าน ในอำเภอของตนเอง เพื่อเป็นกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้พี่น้องประชาชนมีความลำบากในการเดินทาง โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
“ในส่วนของเรื่องสินค้า อาหาร จะไม่มีการขาดแคลน ไม่จำเป็นต้องกักตุนอาหาร ทางการยังอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าได้ตามปกติ ร้านขายอาหาร ขายสินค้า ยังคงเปิดได้ตามปกติ แต่ไม่ใช่ร้านอาหารที่ต้องไปนั่งเพื่อความบันเทิง ก็ของดและขอความร่วมมือในช่วงเวลานี้ก่อน การออกมาหาซื้ออาหาร ยารักษาโรค การเดินทางมายังโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ยังคงเดินทางได้ตามปกติ ยกเว้นแต่การเคลื่อนย้ายบุคคล ไปพบปะญาติ ให้เว้นระยะในช่วงนี้ไปก่อน ตามทีได้กำหนด”

You may have missed