ผวจ.ลำพูน ตรวจเข้ม โควิด -19

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๐๑ น.
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ลำพูน พร้อมด้วย พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ กัลยาวัฒนเจริญ ผกก.สภ.แม่ทา ฯ นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ฯ ควบคุมการปฎิบัติจุดตรวจคัดกรองโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid ๑๙) ประชาชนที่เดินทางเข้า ออก ในพื้นที่ จว.ลำพูน ตามประกาศ พ.ร.ก.การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน
กำลังผู้ปฎิบัติประกอบด้วย
จนท.ตำรวจ จนท.สาธารณสุข จนท.ฝ่ายปกครอง
ณ จุดตรวจสวนกล้วย (ด่านตรวจยาเสพติดแม่ทา) ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จว.ลำพูน

You may have missed