“E@ ห่วงใย….ชาวนครต้องปลอดภัย เดินหน้าแจกหน้ากากอนามัย ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19”

“E@ ห่วงใย….ชาวนครต้องปลอดภัย เดินหน้าแจกหน้ากากอนามัย ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19”

 

วันที่ 25 มีนาคม 2563 บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด ในเครือบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ไม่นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน เดินหน้าแจกหน้าอนามัยกว่า 1,000 ชิ้น ให้แก่ประชาชน ร้านค้า สถานประกอบการ รวมถึงประชาชนที่สัญจร

ในพื้นที่ตลาดหัวไทร, ชุมชนบ้านเกาะยาว, ชุมชนบ้านปากระวะ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมชนบ้านแค ตำบลคลองแดน, ชุมชนบ้านศาลาหลวงล่าง ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาว E@ ขอสัญญาจากใจเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 


#ชาวนครต้องปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

จากใจ ❤️ E@
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

You may have missed