E@ ห่วงใยแจกหน้ากากอนามัย ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

E@ ห่วงใยแจกหน้ากากอนามัย ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

 

วันที่ 24 มีนาคม 2563 บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด ในเครือบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์แจกหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเสริมสร้างความเข้าใจรวมถึงวิธีการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี ในเขตพื้นที่อำเภอปากพนัง และอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

#ชาวนครต้องปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

จากใจ ❤️ E@
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

You may have missed