บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ E@ ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจำนวน 4,000 ชิ้น และเจลล้างมือขนาด 420 ML จำนวน 30 ขวดให้กับ บริษัทในเครือ อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 เพื่อปันน้ำใจให้พี่น้องชาวนครศรีธรรมราช

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ E@ ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจำนวน 4,000 ชิ้น และเจลล้างมือขนาด 420 ML จำนวน 30 ขวดให้กับ บริษัทในเครือ อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 เพื่อปันน้ำใจให้พี่น้องชาวนครศรีธรรมราช

 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ E@ ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจำนวน 4,000 ชิ้น และเจลล้างมือขนาด 420 ML จำนวน 30 ขวดให้กับ บริษัทในเครือ อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 เพื่อปันน้ำใจให้พี่น้องชาวนครศรีธรรมราช
ด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีเริ่มการระบาดอย่างรวดเร็ว และ มีผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช


โดย บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ E@ ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจำนวน 4,000 ชิ้น และเจลล้างมือขนาด 420 ML จำนวน 30 ขวดให้กับ บริษัทในเครือ อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 เพื่อปันน้ำใจให้พี่น้องชาวนครศรีธรรมราช
และ ทั้งนี้ ในวันที่ 23มี.ค.63 ที่ผ่านทีมงาน CSR บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจำนวน 2,000 ชิ้นและเจลล้างมือขนาด 420 ML จำนวน 15 ขวดให้กับ คุณ สุรินทร์ สิริชยานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน3 มีความห่วงใย ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และอาจแพร่ระบาดมาสู่ครอบครัว หมู่บ้าน และชุมชนต่างๆ แต่ไม่สามารถจัดซื้อได้ เนื่องจากสินค้าในตลาดขาดแคลน ซึ่งของที่นำมามอบให้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
บริษัท จะขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ จะช่วยปกป้องประชาชน โดยการหาทางระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 สู่พี่น้องประชาชน ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

You may have missed