คณะสงฆ์ทั่วโลกร่วมเจริญพระพุทธมนต์บท “รัตนสูตร”ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ส่งพลังให้โลกพ้นภัยจากโรคระบาดCovid-19โดยเร็ว

คณะกรรมการผู้บริหารวัดพระศรีมหาโพธิพุทธคยา (BTMC) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ขอให้มีการสวดมนต์และประชุมร่วมกับวัดนานาชาติเตรียมรับสถานการณ์อัน การระบาดของ COVID-19 ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้มาแสวงบุญจากประเทศต่างๆ ณ โพธิมณฑล #ต้นพระศรีมหาโพธิ์

โดยได้มอบหมายให้ พระเดชพระคุณ #พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นต้นเสียงสวดพระพุทธมนต์บทสำคัญ เมื่อเช้าวันที่ 19 มีนาคม ภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์และพระมหาเจดีย์ โดยมีชาติที่เข้าร่วม อาทิ อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย ทิเบต เวียดนาม กัมพูชา ลาว ภูฎาน และชาติตะวันตก

ทั้งนี้มีการจัดที่นั่งห่างกัน 1 เมตร เป็นเชิงสัญลักษณ์ว่า #ไม่ตื่นกลัวด้วยสติแต่ไม่ประมาทต่อโรคระบาดในครั้งนี้

ด้วยอานุภาพที่คณะสงฆ์จากทั่วโลกร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ ณ #ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพุทธ ขอจงเป็นพลังแก่พุทธบริษัทชาวไทยและพุทธบริษัททั่วโลก ให้พ้นภัยจากโรคระบาด ปราศจากความเร่าร้อนใจ สวัสดีมีความปลอดภัยในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อเทอญ…

You may have missed