สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)


๑๙ มี.ค.๖๓
สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ ได้มีมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
โดยได้นำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย มาตรวจวัดให้แก่ประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการภายใน สภ.ฯ และ จัดเตรียมแอลกอฮอล์ รวมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ภายในอาคารที่ทำการเป็นประจำทุกวัน

You may have missed