ตร.ภาค 5 ประชุมติดตามควบคุม โควิด-19 ผ่าน(Video Conference)

วันที่ 19 มี.ค.63 เวลา 13.30 น.

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

โดยมี พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร ผบก.อก.ภ.5, รอง ผบก.สส.ภ.5, รอง ผบก.อก.ภ.5, เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.ภ.5, บก.อก.ภ.5 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.5, ผบก.ภ.จว.ในสังกัด และ หน.สภ.ทุกแห่ง เฝ้าฟังการประชุม ณ ที่ตั้ง ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

You may have missed