เปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กเยาวชน

นายปรีชา บุญโรจน์พงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค9 และนายอมร มนต์แก้วกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา พร้อมเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชน ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม เพื่อดำเนินการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กเยาวชนและครอบครัว ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา