ขอสดุดี จ.ส.อ.เสนีย์ พงษ์สมบัติ

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ จ.ส.อ.เสนีย์ พงษ์สมบัติ นักรบผู้กล้าที่สละชีพเพื่อพิทักษ์ปวงชนชาวไทย

ขณะกระชับวงล้อม ปิดพื้นที่ จากเหตุการปะทะคนร้ายในพื้นที่ริมเขื่อนปัตตานี ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก