หลักสี่ตรวจสอบและควบคุม พื้นที่เสี่ยงโรคไวรัส Covid 19

สถานศึกษาที่มีนักศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะนี้ที่เขตหลักสี่ยังไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว
วันที่ 16 มีนาคม 2563 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชน เขตหลักสี่ สภากรุงเทพมหานคร ร่วมกับนาย สมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ นางสาวสุกัญญา น้อยเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่ นายยุทธพล กล้าสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เนื่องจากประชาชนในเขตหลักสี่เป็นห่วง การแพร่กระจายของไวรัส Covid 19 โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติ เป็นชาวจีนจำนวนมาก เพื่อไม่ให้ประชาชน กังวลใจในเรื่องนี้ สำนักงานเขตหลักสี่ จึงได้เชิญ นายณัทฐสิทธิ์ สิริปัญญาธนกิจ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร และนายธนากร ชื่นฉ่ำ หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาเพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ มาตรการของมหาวิทยาลัย ในการป้องกันโรค Covid 19 ซึ่งถือว่า เป็นจุดเสี่ยงจุดหนึ่ง ของ พื้นที่เขตหลักสี่ นายณัฐสิทธิ์ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีนักศึกษาชาวจีน จำนวน 1,324 คน ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมการเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้ว โดยมีมาตรการต่างๆ ป้องกันไว้ล่วงหน้า นักศึกษาจีนทุกคนได้รับการตรวจสอบและกลั่นกรอง โดยการจัดตั้งศูนย์ควบคุมสุขภาพและเฝ้าระวัง มีแพทย์และพยาบาลเฝ้าระวัง และถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ปรากฎนักศึกษาติดเชื้อโรคดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปิดเทอมจึงให้กลับประเทศจีน ไม่ต้องกลับมาประเทศไทยอีกเพราะมหาวิทยาลัยได้วางระบบ online และให้นักศึกษา ทำการศึกษาทาง online แทน จึงมีนักศึกษาเหลืออยู่น้อย จึงได้ตั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันภาวะฉุกเฉินขึ้นดูแลเฝ้าระวังตลอดเวลา และต่อไปจะได้ประสานงานกับสำนักงานเขตหลักสี่อย่างใกล้ชิดต่อไป ผู้บริหารสำนักงานเขตหลักสี่แจ้งในที่ประประชุมว่าขณะนี้ในเขตหลักสี่ยังไม่ปรากฎข้อมูลว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว และอย่างไรก็ตามให้เฝ้าติดตามการลงทะเบียนคนต่างด้าว ที่ศูนย์การค้าหลักสี่พลาซ่า ซึ่งมีคนต่างชาติ ลงทะเบียนจำนวนมาก ให้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ และศูนย์การค้าหลักสี่พลาซ่า ให้มีระบบคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว ทางสำนักงานเขตหลักสี่จะได้ประสานงานให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรการ ที่ทางรัฐบาลได้ประกาศไว้ต่อไป

You may have missed