สภ.ฮอด ปล่อยแถวป้องกันไฟฟ่า

สภ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีปล่อยแถวสนธิกำลังทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด จ.เชียงใหม่

17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
พ.ต.อ.ก่ำแก้ว สุยาติ ผกก.สภ.ฮอด จ.เชียงใหม่ พร้อมชุดปฏิบัติการ เคลื่อนที่เร็ว ในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน /ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM. 2.5) ของ สภ.ฮอด จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม เรื่อง การจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและดับไฟป่าระดับตำบล โดยมี นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด เป็นประธาน โดยจัดให้มีพิธีปล่อยแถวสนธิกำลังทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด จ.เชียงใหม่

You may have missed