ร่วมงาน สภาสันติสุขตําบลเปียน อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข.

เมื่อ 17 มี.ค.63, 1330
พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัด ส.ข.
ร่วมกิจกรรมสภาสันติสุขตําบลเปียน อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข. ในการนี้ ได้บรรยายสรุปสถานการณ์ และนโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา ตามนโยบายเร่งด่วนของแม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยเฉพาะ การดำเนินงานของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขทั้งระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ รวมทั้งชี้แจงสถานการณ์การระบาดเชื้อหวัดโควิด-19 และแนะนำการปฏิบัติในการป้องกันตัวเอง ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านควนหรัน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข.

You may have missed