ร้ายกว่าไวรัส..คืออุบัติเหตุ วันนี่ ตาย 52

**ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนในรอบ 24 ชั่วโมง
วันที่ 16/03/2563 ตั้งแต่เวลา 00.00 – 23.59 น.**
บาดเจ็บ 3,456 คน
เสียชีวิต 52 ราย
————

**เสียชีวิตสัญชาติไทย 51 ราย (เด็ก (ไม่เกิน 15 ปี) 1 ราย , ผู้ใหญ่ 50 ราย)
**เสียชีวิตชาวต่างชาติ 1 ราย (เด็ก (ไม่เกิน 15 ปี) – ราย , ผู้ใหญ่ 1 ราย)
———————————————–
จำนวนผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ 45 ราย
จำนวนผู้เสียชีวิตจากรถยนต์ 7 ราย
ไม่ทราบชนิดรถที่มีผู้เสียชีวิต 0 ราย
———————————————-
**จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 5 จังหวัด
1.ปทุมธานี 2 ราย
2.มหาสารคาม 2 ราย
3.เชียงใหม่ 2 ราย
4.นนทบุรี 1 ราย
5.สมุทรปราการ 1 ราย

———————————————–
**ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563**
บาดเจ็บ 237,377 คน
เสียชีวิต 3,511 ราย
———————————————-
หมายเหตุ : ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ระบบนับตามวันที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากเครือข่ายในรอบวันที่ผ่านมาและรวมถึงการเสียชีวิตที่เกิดเหตุในวันอื่นแจ้งเข้ามาในระบบ
ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและเครือข่ายรับแจ้ง www.thairsc.com
เผยแพร่โดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

You may have missed