ตร.ลำพูนเตรียมรับเสด็จพระเทพฯ

ภ.จว.ลำพูน
วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล
ผบก.ภ.จว.ลำพูน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธเนส ชาวนาทุ่ง พ.ต.อ.ผล
ปวนเปี้ย พ.ต.อ.อานุภาพ เกื้อหนุน พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ยะปาละ รอง ผบก.ฯ จัดให้มีการประชุม ผกก.สภ.ฯ ผกก.สส.ฯ ผกก.ฝอ.ฯ สว.สภ.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ลำพูน ที่ไปช่วยราชการนอกหน่วยให้เตรียมความพร้อมเพื่อปฎิบัติภาระกิจถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินบ้านขุนตาน ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จว.ลำพูน (เป็นการส่วนพระองค์) วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๑ ตำรวจภูธร จังหวัดลำพูน

You may have missed