วันนี้ ผู้ป่วยเพิ่ม 33 คน ไวรัสส่วนใหญ่พบในสนามมวย

ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยในประเทศไทย สรุปสถานการณ์วันที่ 16 มี.ค. 63 มีผู้ป่วยเพิ่ม 33 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มมีประวัติสัมผัสยืนยันกับกลุ่มที่ป่วยก่อนหน้า เช่น สนามมวย สถานบันเทิง กลุ่มที่ 2 อีก 17 คน ส่วนหนึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นต่างชาติ และกลุ่มที่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน

โดยยอดสะสมยืนยัน 147 คน รักษาหายแล้ว 36 คน ยังรักษา 108 คน และเสียชีวิต 1 คน

You may have missed