จากกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ สัญญาณแรกของ Covid-19

จากกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์

สัญญาณแรกของ Covid-19 จาก MOH – บทสรุป

รับรู้อาการของ COVID-19 จากวันต่อวัน

วันที่ 1-3
1. อาการคล้ายหวัด
2. อาการเจ็บคอเล็กน้อย
3. ไม่มีไข้ ไม่เหนื่อย ยังคงกินอาหารและดื่มตามปกติ

วันที่ 4
1. เจ็บคอเล็กน้อย ร่างกายรู้สึกเหมือนเมาเหล้า
2. เสียงเริ่มเปลี่ยน
3. อุณหภูมิของร่างกายประมาณ 36.5 °
4. เริ่มมีอาการที่กินลำบากนิดๆ
5. ปวดหัวเล็กน้อย
6. ท้องเสียอย่างอ่อนๆ

วันที่ 5
1. มีอาการเจ็บคอและเสียงเปลี่ยน
2. อุณหภูมิของร่างกาย btw 36.5 ° -36.7 °
3. ร่างกายอ่อนแอและรู้สึกปวดข้อต่อ

วันที่ 6
1. เริ่มมีไข้เล็กน้อยที่มีอุณหภูมิประมาณ 37 °
2. มีอาการไอแห้ง
3. มีอาการเจ็บคอขณะกินอาหาร กลืนอาหาร หรือ พูดคุย
4. อ่อนเพลียมากและคลื่นไส้
5. หายใจลำบากเป็นครั้งคราว
6. มีอาการปวดนิ้ว
7. ท้องร่วง และ อาเจียน

วันที่ 7
1. มีไข้สูงขึ้นจาก 37.4 ° -37.8 °
2. อาการไออย่างต่อเนื่องและมีเสมหะ
3. ปวดตัวและปวดหัว
4. อาการท้องร่วงแย่ลง
5. มีอาการอาเจียน

วันที่ 8
1. ไข้ประมาณ 38 °หรือสูงกว่า 38 °
2. หายใจลำบาก ทุกครั้งที่หายใจ รู้สึกแน่นหน้าอก
3. อาการไออย่างต่อเนื่อง
4. ปวดหัว ข้อต่อเริ่มใช้งานไม่ได้อ่อนแอ และปวดก้น

วันที่ 9
1. อาการยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่จะแย่ที่สุด
2. อาการไข้แย่ลง
3. อาการไอแย่ลง
4. การหายใจลำบากติดขัด และต้องใช้แรงมากในการหายใจ

ในระยะนี้จำเป็นต้องตรวจเลือดและเอ็กซ์เรย์ทรวงอกทันที

You may have missed