เตรียมเฮ 23 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2563 เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 

โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบ 2 จะเปิดวันที่ 23 มี.ค- 26 เม.ย. 2563 ซึ่งจะมีการตรวจสอบรายได้เป็นรายครัวเรือน แต่ปัจจุบันมาตราการดังกล่าวมีการระงับไว้ชั่วคราว เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการจัดการกับปัญหากับมาตราการ COVID-19 อยู่ อาจจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งหลังจากปัญหา COVID-19 คลี่คลายไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2voZlSC

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
14 มีนาคม 2563

You may have missed