ฉลองมหาบัณฑิต


กนกอร ฤกษ์ดี รับปริญญา มหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา จ ชลบุรี ท่ามกลางเพื่อนอาจารย์และมิตรสหาย 

You may have missed