ขอคนไทย..| ดร.นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  ขอร้อง ขอความร่วมมือ  แต่หย่าตระหนกไวรัส

| ดร.นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  ขอร้อง ขอความร่วมมือ  แต่หย่าตระหนก…ดังนี้ ครับ

– ขอร้อง พี่น้องประชาชน “ยกเลิกเดินทางไปต่างประเทศทั้งหมด”

– ขอร้อง อย่าเสียดายเงิน เพราะกลับมาต้องโดนกักตัว 14 วัน มันไม่คุ้ม เคยมาแล้วนะครับกินมาม่าหมดไป 2 ลังนะครับ มันไม่คุ้ม

– ขอร้อง “ให้เลิกจัดงานที่มีจำนวน 100 คนขึ้นไป”

– ขอร้อง ประชาชนควรมีช้อนกลางประจำตัว

– ขอร้อง ถ้าท่านไปในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดกลับมา “ขอให้แยกกักตัว 14 วัน”
ย้ำว่า ขอให้มีวินัยอย่างยิ่ง ถ้ารักครอบครัว พ่อแม่ ท่านอายุมากแล้วถ้าป่วยโอกาสเสียชีวิตมากนะครับ
.
– ขอร้อง ประชาชนทุกท่านทำเข้าใจ “อย่าตื่นตระหนกตกใจ” ต้องดูทีละพื้นที่ไป ประชาชนต้องช่วยเหลือกันนะครับ ต้องตั้งกรรมการชุมชนขึ้น ตั้งคณะนิติบุคคลดูแลบ้าน คอนโดขึ้นมาช่วยดู
.
ย้ำว่า “ประชาชนใช้หน้ากากผ้าเพียงพอแล้วนะครับ” ผ้าคอตตอน ป้องกันได้ซักได้เป็น 100 ครั้ง

– เจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อให้ตายได้แน่นอนและป้องกันได้อีก 4 นาที
.
“2 เดือนพวกเราทุกคนมาได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากนะครับ
พวกเราต้องช่วยกัน ผ่านมันไปให้ได้นะครับ”

| ดร.นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

You may have missed