ลำพูน คุมราคาหน้ากาก

ภ.จว.ลำพูน
วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน พร้อมด้วย พ.ต.อ.กิตติสันห์ วิเชียรศรี ผกก.สอบสวน ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดลำพูน เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นทำให้เกิดเกิดภาวะขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการ และการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม
ณห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ศาลากลางจังหวัดลำพูน
โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็นประธาน

You may have missed