พิษโควิด-19 เลื่อนจัดกิจกรรมวิ่งเอสจีรัน

ฝ่ายจัดการแข่งขันวิ่ง เอสจี รัน 2020 ประกาศ เลื่อนจัดกิจกรรม เนื่องจากผลกระทบจาก วิกฤตการระบาดของไวรัส COVID-19 (โควิด-19)
นายกฤตพงศ์ ชวาลดิฐ ประธานจัดงานวิ่ง เอสจี รัน 2020 เปิดเผยว่า ทางฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรม เอสจี รัน และผู้สนับสนุนกิจกรรม เอสจี รันได้มีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันรายการนี้ โดยขณะนี้ประเทศไทยอยู่ภาวะวิกฤตเรื่องไวรัส COVID-19 (โควิด-19) และราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป
เนื่องจากทางกิจกรรม SG RUN (เอสจี รัน) ในครั้งนี้มีผู้สมัครและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 4000-5000 คน เพื่อการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 (โควิด-19) คณะผู้จัดงานจึงพิจารณาถึงความปลอดภัยของทุกๆ ท่านแล้วเห็นควรเลื่อนกิจกรรม SG RUN 2020 (เอสจี รัน 2020) ออกไปจนกว่าเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 (โควิด-19) ในประเทศไทยดีขึ้นหรือเข้าสู่สภาวะปกติกิจกรรมการวิ่งเลื่อนได้ แต่กิจกรรมการมอบเงินให้คุณครูเกษียณยังคงต้องจัดการให้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้
เพื่อการจัดกิจกรรม SG Run For Teachers 2020 (เอสจี รัน ฟอร์ ทีชเชอร์ 2020) เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร่วมกิจกรรมและผู้สนับสนุนที่ต้องการมอบเงินค่าสมัครให้คุณครูเกษียณนั้น คณะผู้จัดทำจึงยังคงจัดกิจกรรมมอบเงินจากค่าสมัครทั้งหมดให้คุณครูเกษียณในวันที่ 29 มีนาคม 2563 โดยจะเรียนเชิญผู้สนับสนุนกิจกรรม SG Run (เอสจี รัน) และตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ เพื่อส่งมอบเงินให้คุณครูเกษียณทุกท่าน
สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์ขอคืนเงินค่าสมัคร คณะผู้จัดงานขอความกรุณาหักค่าใช้จ่าย 1. ผู้สมัครแบบธรรมดาค่าสมัคร 800 บาท คืนเงิน 400 บาท 2. ผู้สมัครแบบ VIP (วีไอพี) ค่าสมัคร 1500 บาท คืนเงิน 900 บาท โดยแจ้งความประสงค์และส่งคืนเบอร์วิ่ง (BIB) ภายใน วันที่ 20 มีนาคม 2563เนื่องจากจุดประสงค์ของการจัดงานคือ ค่าสมัครทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมาสเตอร์และครูเกษียณ หากมีการขอคืนทางทีมผู้จัดงานจะต้องทำการสรุปและปรับยอดเงินค่าสมัครทั้งหมด เพื่อที่จะมอบให้คุณครูเกษียณตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ทางคณะผู้จัดงานขอกราบขออภัยผู้ร่วมกิจกรรม และผู้สนับสนุนทุกท่านในการเลื่อนกิจกรรม SG Run 2020 (เอสจี รัน 2020) ครั้งนี้ และขอขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมมาโดยตลอดคณะผู้จัดงาน SG Run (เอสจี รัน) วิธีการขอเงินค่าสมัครคืน 1 . ส่งเบอร์วิ่ง (BIB) โดยเขียนรายละเอียดเลขบัญชี พร้อมเบอร์โทรศัพท์ (ไม่ต้องคืนเสื้อ และสำหรับผู้สมัคร VIP ไม่ต้องคืนเบอร์สีทอง)2. ส่งภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เท่านั้น (ตามตราประทับของไปรษณีย์ไทยหรือผู้ให้บริการขนส่ง (หากส่งภายหลังทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน)3. จ่าหน้าซองส่งมาที่ วรวุฒิ จิตรวรประเสริฐ 08-9123-6587บ้านเลขที่ 64/4 ซอยเพชรเกษม 6 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

You may have missed