ทร. ส่งคนไทย..กลับบ้าน ผ่านเช็คโควิดที่สัตหีบ

(12 มี.ค. ) พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษกกองทัพเรือ พร้อมด้วย นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ ผู้อำนวยการสำนัก งานสุขภาพที่ 6 และ น.ต.หญิง ปฐวี บุญตานนท์ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ได้ร่วมกันแถลงชี้แจงขั้นตอนและวิธีการส่งกลับกลุ่มแรงงานไทยจากเกาหลีใต้ ที่พักเฝ้าระวังอาการจำนวน 240 คนกลับสู่ภูมิลำเนาเดิม ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ อาคารรับรองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยเผยว่าหลังมีคำสั่งจากรัฐบาลให้ดำเนินการปิดศูนย์เฝ้าระวังทั่วประเทศทั้ง 232 ศูนย์ฯ รวมทั้งที่อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งได้ เตรียมการส่งกลับแรงงานไทยในหลายขั้นตอน เนื่องจากส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

 

นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานสุขภาพที่ 6 กล่าวว่าคนไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้และพำนักอยู่ที่อาคารรับรองสัตหีบ มีสขุภาพร่างกายแข็งแรงดีและไม่มีรายใดเข้าข่ายความเจ็บป่วยหรือเป็นโรค จึงถือเป็นเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อย ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ให้การแนะนำความรู้ในการปฏิบัติตัวหลังเดินทางกลับภูมิลำเนา และแนะนำให้กักตัวเองจนครบ 14 วัน หรืออีก 9 วัน

จากนั้(13 มี.ค.) กองทัพเรือ จะจัดรถโดยสารทั้งหมด 16 คัน แบ่งเป็นรถบัสใหญ่ 13 คัน และรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 3 คัน นำแรงงานที่ถูกกักตัวแย่งการเดินทางเป็นสายอีสาน ,สายเหนือ ,สายใต้ ,สายชลบุรี-ระยอง ,สายกรุงเทพและปริมณฑล โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้อำนวยการเดินทางในรถแต่ละคัน

You may have missed