ปฏิบัติการช่างพันธุ์ R อาชีวะ ลงพื้นที่ 50 เขต กทม.ล้างเครื่องปรับอากาศ

วันนี้ 12 มีนาคม 2563 นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ณ บริเวณแพร่นรา ศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร ในกิจกรรมปฏิบัติการ แอปพลิเคชั่น “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)ตามนโยบายในการยกระดับมาตรฐานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร ให้ทันสมัยได้มาตรฐานสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนำเทคโนโลยี Digital มาช่วยในการดำเนินงานให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเปิดตัวไปวันที่ 9 มี.ค.2563 โดยเบื้องต้นจะนำร่องทดลองใช้ระบบ และให้บริการในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 1,000 เครื่อง ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2563 เฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า โดยเมื่อวานนี้ (11 มีนาคม 2563 ) ซึ่งเป็น วันแรกที่ ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย ออกให้บริการซ่อม สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด 50 เขต รวมจำนวน 138 เครื่อง ทั้งนี้การออกให้บริการบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นต่าง ๆ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร จะมีผู้ได้รับบริการเขตละ 20 เครื่อง โดยภาพรวมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้สถานศึกษาจำนวน 100 แห่ง ซึ่งเป็นศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ถาวร ปูพรมลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และออกให้บริการซ่อมซึ่งออกซ่อมทุกวันตั้งแต่วันที่11-15 มีนาคม 2563 หมายความว่าในทุกวันจะมีช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย ไปอยู่ในทุก 50 เขต ซึ่งเชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินการ ได้ครบตามเป้าหมาย 1,000 เครื่อง ในกำหนดระยะเวลาช่วงนำร่อง นี้

/////////////////////////////////////////////////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
12 มีนาคม 2563

You may have missed