สมาคมชาวสงขลา ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562พร้อมจัดงาน สงขลาสังสรรค์ ครั้ง 15 “สงขลา ที่รัก”

เวลา 9.00 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ ถนนกาญจนาภิเษก เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  นายวิชัย โภชนกิจ นายกสมาคมชาวสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมชาวสงขลา โดยมีกรรมการสมาคมชาวสงขลาเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง อาทิ นายสหลัก กัญจนปกรณ์ กรรมการเลขาณุการ, นายภูริภัทร  ลีลาชัย กรรมการ, ดร.กานต์ บุญศิริ กรรมการ , นันทพร โพชนุกูล กรรมการเหรัญญิก  และสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 127 คน ครบองค์ประชุม  โดยมีวาระการประชุมสำคัญดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

อาทิ การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากวาตะภัย (น้ำท่วม) ในภาคใต้ โดยสมาคมได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมได้เข้าร่วมประชุมหารายได้กับสมาพันธ์จิตอาสาชาวใต้และสมาคมต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องการจัดทอร์คโชว์การกุศล “สร้างพลังบุญเพื่อตอบแทนแผ่นดิน”  เรื่องการจัดมวยการกุศล   เรื่องการจัดงานครบรอบ 99 ปี สดุดีพลเอกเปรม ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธ สงขลา และกรมการค้าภายในกระทรวงพานิชย์  

นอกจากนั้น ยังได้มีการแถลงผลงานของสมาคมฯ อาทิ โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา การอบรมภาษาอังกฤษแก่ประชาชนชาวสงขลา โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม และเรื่องขอเชิญร่วมงาน สงขลาสังสรรค์ ครั้งที่ 15 “สงขลา ที่รัก” ที่จัดขึ้นในวันเดียวกัน

นายวิชัย โภชนกิจ นายกสมาคมชาวสงขลา กล่าวว่า การประชุมสามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 25 พ.ค.นี้ นอกจากเป็นการประชุมชี้แจงผลงานที่ผ่านมาของสมาคมฯ แล้ว ยังได้มีการจัดงาน สงขลาสังสรรค์ ครั้งที่ 15  “สงขลา ที่รัก”  โดยจุดประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อให้สมาชิกสมาคมชาวสงขลาซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนสงขลาที่มาทำงานในกรุงเทพฯ ได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์กัน  ภายในมีการออกร้าน นำอาหารจาก 16 อำเภอของจังหวัดสงขลามาให้พี่น้องได้รับประทาน อาทิ เต้าคั่ว ข้าวยำ ขนมจีน ปลาดุกร้า แกงส้มปลากะพง ไก่ทอดเทพา หมูย่าง ข้ามมันไก่สิงคโปร์ ข้าวเกรียบมโนห์รา และ ฯลฯ 

นายกสมาคมชาวสงขลา ทิ้งท้ายว่า  ในโอกาสที่ได้เข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมชาวสงขลาคนล่าสุด  ผมจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสมาคมชาวสงขลา และประโยชน์ของสังคมต่อไป

You may have missed