สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562 พร้อมเลือกตั้ง “กฤษดา ตัณฑ์วิไล” นั่งนายกสมาคมฯ คนที่ 3 ดันนโยบายพัฒนาสู่ระดับสากล

 

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี พร้อมจัดการเลือกตั้งนายก “กฤษดา ตัณฑ์วิไล” นั่งนายกสมาคมฯ คนที่ 3 ตามวาระการดำรงตำแหน่ง ดันนโยบายพัฒนาวงการกอล์ฟหญิงของไทยไปสู่ระดับสากล…

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2563 ณ ห้องประชุม คลับเฮาส์ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562 เนื่องด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะหมดลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานสมาคมฯ โดยมีวาระสำคัญคือ รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ผ่านมา, แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี, บัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุล, การเลือกตั้งนายกสมาคม, แถลงกิจการที่จะดำเนินการต่อ, การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และ กำหนดค่าตอบแทน โดยมี นางสาวปฏิญญา ควรตระกูล นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีสมาชิกสามัญเข้าประชุม 99 คน

ในรอบปีที่ผ่านมา สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี ได้จัดการแข่งขัน 9 รายการ ได้แก่ สิงห์-เอสเอที ไทย แอลพีจีเอ แชมเปี้ยนชิพ 2019 จำนวน 8 รายการ และ ทรัสกอล์ฟ ไทยแลนด์ แอลพีจีเอ มาสเตอร์ 2019 รวมทั้ง การอบรม มีการจัดอบรม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ เอสเอที ไทย แอลพีจีเอ กอล์ฟ อเคเดมี, การอบรมหลักสูตรภาคทฤษฏี ไทย แอลพีจีเอ คิว-สคูล 2019 เพื่อใช้เป็นหลักสูตรในการผลิตบุคลากรกีฬากอล์ฟอาชีพทั้ง ผู้เล่นในทัวร์ และ ผู้ฝึกสอน

โดยวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 12.4 ให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคม ในที่ประชุมใหญ่ ด้วยวิธีการเสนอชื่อโดยสมาชิกสามัญ โดยมีนางเรวดี ต.สุวรรณ เป็นกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคม ในที่ประชุมโปรรุ่งทิวา ปางปั่น สมาชิกสามัญ ได้เสนอชื่อ นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล เป็นนายกสมาคมฯ โดยมีสมาชิกสามัญ โหวตเป็นมติเอกฉันท์ 99 เสียง ให้นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีคนที่ 3 ต่อจาก นางสาวปฏิญญา ควรตระกูล

นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล เผยหลังจากได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีคนที่ 3 ว่า “วันนี้ต้องขอขอบคุณหลายๆ ท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ คุณปฏิญญา ควรตระกูล ขอขอบคุณทีมงานทุกๆ คน ขอขอบคุณนักกอล์ฟทั้งหมด หวังว่าการเข้ามาทำงานร่วมกันกับสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี จะสร้างความก้าวหน้าไปพร้อมๆ กันกับทุกๆ คน ขอบคุณ ทีมงานสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี ชุดเก่า และผมสัญญาว่า จะสานต่อและพัฒนาสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีให้ก้าวไกลกว่าเดิม”

“ทางด้านของการแข่งขัน และนโยบาย ทางทีมงานได้มีการวางรูปแบบไว้ในหลายมิติ ทั้งในแง่ของ การแข่งขันที่จะให้มีการแข่งขันที่มากขึ้นสำหรับกอล์ฟสตรี เพิ่มการแข่งขันโควแชงชัน พยายามสร้างทัวร์นาเมนต์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของนักกอล์ฟ จะมีการฝึกการอบรมในกับสมาชิก ทั้งในเรื่องของเทคนิคการเล่นกอล์ฟ กฏกติกา มารยาท ซึ่งจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการต่อไป” นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล กล่าวเสริม

ทั้งนี้ นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล ปัจจุบันอายุ 46 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ การ์เด้นส์ จำกัด นอกจากนี้ยังเป็นรองกรรมการ บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการบริหาร สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี
ปี 2551 กลุ่มตัวแทนผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ ได้รับการอนุมัติจาก สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการแยกตัวออกไปจัดตั้งสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีขึ้น โดยมีเงื่อนไขที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และการดำเนินกิจกรรมผ่านนายกสมาคมฯ คนแรก คือ ดร. สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระ 2 สมัย รวมเป็นเวลา 4 ปี ก่อนที่ นางสาวปฏิญญา ควรตระกูล ขึ้นนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ในปี 2555 คุณปฏิญญาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีเป็นท่านที่ 2 และดำเนินการบริหารสมาคมฯ จนถึงปี 2562 จึงมีการจัดการเลือกตั้งนายกคนใหม่ ตามวาระการดำรงตำแหน่ง โดย นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี คนที่ 3

You may have missed