ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ฉีดพ่นน้ำยาเคมีอาคารที่ทำการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจาก เชื้อโรคไวรัส COVID 19

ตามนโยบายของ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.๕ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดอบรมให้ความรู้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวในการป้องกันตนเองจากโรค COVID -19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ณ สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ ด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID -19 ตลอดจนการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้สำหรับบริการประชาชน ณ จุด one stop service ของสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.
พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน ได้ให้เจ้าหน้าที่จาก บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด เข้าทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค COVID -19 ภายในตัวอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และ อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จำกัดที่ ทุกชั้น ทุกแผนกงาน ด้วยฉีดพ่นการฉีดน้ำยาเคมีเพื่อป้องกันไวรัส COVID -19 ทั้งนี้เพื่อให้สร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ

You may have missed