สภ.แม่ใจ จ.พะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างฝายธรรมชาติ สร้างแหล่งน้ำ”ยุทธการต้านภัยแล้ง”

ณ บ้านปางปูเลาะ หมู่13 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
พ.ต.อ.กฤตภาส ตาลาน ผกก.สภ.แม่ใจ จ.พะเยา มอบหมายให้ พ.ต.ท.นิธิกร เดชบุญ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา ร่วมกิจกรรมสร้างฝายธรรมชาติ สร้างแหล่งน้ำ”ยุทธการต้านภัยแล้ง”
โดยมี ว่าที่ร้อยตรี จำรัส โสตถิกุล นายอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 110 คน ข้าราชการตำรวจร่วมกิจกรรม จำนวน 25 นาย
สถานที่ ณ บ้านปางปูเลาะ หมู่13 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

You may have missed