โควิด ขึ้นสมองไม่ป่วยก็ตายได้ #ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ยัน! #ไวรัสสามารถกลายพันธุ์ขึ้นสมอง

 

กรณีทีมนักวิจัยของจีนได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารวิชาการ เนชันแนล ไซนซ์ รีวิว ระบุว่า โคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งก่อให้เกิดโรคโควิด-19 นั้นได้วิวัฒนาการออกเป็น 2 ชนิด ทำให้มีอัตราการติดเชื้อแตกต่างกันและมีความสามารถในการกระจายตัวในสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไป
ข้อสรุปดังกล่าวได้จากการวิเคราะห์จีโนมหรือยีนทั้งหมดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2019 รวมทั้งสิ้น 103 จีโนม ซึ่งทำให้สามารถบ่งชี้ถึงการเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมากถึง 149 จุดของสายพันธุกรรมทั้งหมด

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างกังวลการลุกลามของเชื้อไวรัสนี้ เมื่อเข้าสู่ในคนแล้วมีโอกาสกลายพันธุ์ ทำให้แพร่จากคนสู่คนมีความอันตรายขึ้น
หลังมีความผิดปกติในการถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสจากตัวผู้ป่วย และรายงานผลการถอดรหัสกันทุกชั่วโมง ตั้งแต่แพร่ระบาดคนแรกจนถึงปัจจุบัน ผลปรากฏว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีลักษณะการเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมทุกยีนของไวรัสโคโรนา ค่อนข้างแตกต่างไปจากเดิมตลอด.

You may have missed