‘ในหลวง-พระราชินีฯ’เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน7วัน’พล.อ.เปรม’

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2562 เวลา 16.31 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 7 วัน พระราชทานศพ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์      น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.1,ว.ป.ร.1 ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   อนึ่งในงานบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 7 วัน สำนักพระราชวัง ได้จัดเต๊นท์และเก้าอี้ไว้ให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงาน ที่ด้านหน้าพระที่นั่งทรงธรรมโดยมีประชาชนแต่งกายชุดสีดำมาร่วมงานจำนวนมากพร้อทั้งมีน้ำและอาหารว่าง สำหรับให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน   ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศล 15 วัน พระราชทานศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.1,ว.ป.ร.1 ประธานองคมนตรี
ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 -บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน วันจันทร์ที่15 กรกฎาคม 2562 – บำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน (วันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2562 ) ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

You may have missed